DEMO

Oblast dle RVP: Člověk a příroda

Obor: fyzika

Mezipředmětové vztahy:  přírodopis

Klíčová slova: světlo, osvětlení, teplota, vlhkost vzduchu,

Pomůcky: iTriangle online,  bzučák, LED displej, senzor vlhkosti a teploty, senzor světla

y69DIlAW41V3sI1a-12.pngdisplej.PNGimage-1547047864143.pngimage-1547046616823.png

IMG_20190111_103923maly.jpg

Zadání:

Vyzkoušej, jak závisí množství světla dopadajícího na senzor světla na zastínění.

Co je cílem:

Ukázat, jak se mění intenzita dopadajícího světla v závislosti na zdroji světla, na vzdálenosti od zdroje světla, na zastínění.

Teorie:

Světlo je z hlediska člověka viditelná část spektra elektromagnetického záření, které nás obklopuje. Světlo je charakterizováno zejména barvou a intenzitou, které přímo závisí na zdroji světla. Intenzita osvětlení je fyzikální veličina, která se označuje písmenem E a vyjadřuje množství světla (světelný tok) dopadající na plochu. Její jednotkou je lux (lx).  V běžných školních podmínkách je pro práci v učebně předepsán dolní limit osvětlení 200 lx. Na přímém slunci je možno naměřit v naší zeměpisné šířce až 70000 lx a v noci pak kolem 0,5 lx. Z uvedených hodnot je zřejmé, že sensor osvětlení by musel obsáhnout velký dynamický rozsah v rozsahu 6 řádů.  Proto je nastavený pro rozlišení zejména nízkých hodnot osvětlení, kde je možné rozlišit vliv různého zastínění.

Postup:

displej.jpg

 1. Ze stavebních dílků iTriangle sestavíme měřící stojánek, na který připevníme jednotku iTriangle online,  bzučák, LED displej, senzor světla a senzor vlhkosti a teploty.
 2. Zapneme jednotku iTriangle.
 3. Přihlásíme se do code.itriangle.cz a nahrajeme úlohu do jednotky iTriangle.  Po načtení programu se na displeji začnou zobrazovat hodnoty naměřené senzory: 

Temp.......teplota ve stupních Celsia 

Humid....relativní vlhost v %

Lumin......osvětleni v relativní škále

 

IMG_20190111_143108malý.jpg

Online blokový program je naprogramován tak, že provede 50krát měření hodnot teploty, relativní vlhkosti a množství světla a zapíše hodnoty na displej.

Arduino program také průběžně měří teplotu, relativní vlhkost a množství světla a zapisuje hodnoty na displej. Zároveň podle množství dopadajícího světla bzučák vydává/nevydává různé tóny. Doporučujeme zkusit pomocí zatemňování a odtemňování senzoru světla zkusit zahrát melodii. Podobně můžete melodii vytvářet pohybem senzoru z více do méně osvětleného místa a naopak. Zkuste použít různé zdroje světla.

  Obrazovky programu a měření:

  program.PNG

   

   

  Fotky z postupu úlohy:

  IMG_20190113_115826malý.jpgIMG_20190112_173155malý.jpgIMG_20190111_140908malý.jpg

   

  Zdroje na internetu:

   

   

  Metodické poznámky:

  Technické poznámky:

   

   

  No Comments
  Back to top