Výchozí úloha

Oblast dle RVP: Člověk a příroda

Obor: fyzika, Člověk a jeho svět

Mezipředmětové vztahy:  přírodopis

Klíčová slova: světlo, osvětlení, teplota, vlhkost vzduchu, vzdálenost

Pomůcky: iTriangle online,  OLED displej, senzor vlhkosti a teploty, senzor světla, voděodolný teploměr, UV senzor vzdálenosti

displej.PNGimage-1547047864143.pngimage-1547046616823.pngUV-senzor-vzdálenosti.jpgimage-1547043064255.png

IMG_20190215_153821-mala.jpg

 

Zadání:

Zapoj senzory a displej podle schématu níže a můžeš začít měřit teplotu a vlhkost vzduchu, osvětlení, vzdálenost, teplotu voděodolným teploměrem. Naměřené hodnoty se zobtrazí na displeji.

Co je cílem:

 

Teorie:

Světlo je z hlediska člověka viditelná část spektra elektromagnetického záření, které nás obklopuje. Světlo je charakterizováno zejména barvou a intenzitou, které přímo závisí na zdroji světla. Intenzita osvětlení je fyzikální veličina, která se označuje písmenem E a vyjadřuje množství světla (světelný tok) dopadající na plochu. Její jednotkou je lux (lx).  V běžných školních podmínkách je pro práci v učebně předepsán dolní limit osvětlení 200 lx. Na přímém slunci je možno naměřit v naší zeměpisné šířce až 70000 lx a v noci pak kolem 0,5 lx. Z uvedených hodnot je zřejmé, že sensor osvětlení by musel obsáhnout velký dynamický rozsah v rozsahu 6 řádů.  Proto je nastavený pro rozlišení zejména nízkých hodnot osvětlení, kde je možné rozlišit vliv různého zastínění.

Postup:

jednotka.PNG

 1. Ze stavebních dílků iTriangle sestavíme měřící stojánek, na který připevníme jednotku iTriangle online,  OLED displej, senzor světla a senzor vlhkosti a teploty, voděodolný teploměr
 2. Zapneme jednotku iTriangle.
 3. Přihlásíme se do code.itriangle.cz a nahrajeme úlohu do jednotky iTriangle.  Po načtení programu se na displeji začnou zobrazovat hodnoty naměřené senzory: 

temp1.......teplota ve stupních Celsia naměřená voděodolným teploměrem

temp2.......teplota ve stupních Celsia naměřená senzorem teploty a vlhkosti

rHum.......relativní vlhost v % naměřená senzorem teploty a vlhkosti

ilum......osvětleni v relativní škále

dist.....vzdálenost naměřená UV senzorem vzdálenosti v centimetrech

 

  Obrazovky programu a měření:

  program.PNG

   

  Fotky z postupu úlohy:

  IMG_20190215_153606mala.jpg

  IMG_20190215_153512mala.jpg

   

   

  Zdroje na internetu:

   

   

  Metodické poznámky:

  Technické poznámky:

   

   

  No Comments
  Back to top